Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Βιβλίου

 

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου «ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.» έχει αναλάβει να υλοποιήσει, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου» (MIS 5003014).

 

Το έργο, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2020, είναι πανελλαδικής εμβέλειας και περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.000 εργαζομένων, διάρκειας 90 ωρών το καθένα στα θεματικά αντικείμενα:

  • Σχεδιασμός και παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου
  • Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
  • Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση με εκτεταμένη χρήση των Social Media

 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν νέες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Για το σκοπό αυτό πέραν της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησής τους από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνάμει ωφελουμένων.

espa 2014-20