εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

 

 

Αίτηση Συμμετοχής

Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων: 24 Μαΐου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 (ώρα 23:59)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 2/2019 βρίσκεται εδώ.

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής εδώ