εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής

Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 12 Μαρτίου 2021 έως και τις 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών 2/4/2021

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 1/2021 βρίσκεται εδώ


Η ημερομηνία για την κατάθεση συμμετοχής έχει παρέλθει.