εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τη 2η Προκήρυξη για Επιλογή Ωφελουμένων.


Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για επόμενη πρόσκληση συμπληρώστε τη ακόλουθη φόρμα.