εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/12/2019 και ώρα 23:59 και υποβολής δικαιολογητικών είναι η 23/12/2019


Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης εδώ.

Επισημαίνεται ότι όσοι παρακολουθούν ήδη πρόγραμμα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Β' Φάση.