Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Διευκρινήσεις

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα: Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Διευκρινήσεις

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» (2/2019)

Διαβάστε περισσότερα: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (1/2019) για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Διαβάστε περισσότερα: Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου»

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης