Υλοποίηση Έργου

Το έργο πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019 και λήξη τον Ιούλιο του 2021.

Δείτε σχετική ανακοίνωση εδώ.