2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης

 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

 

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.)

 

προσκαλεί

 

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα – ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης της ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Βιβλίου».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών (θεωρητική κατάρτιση) το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 15 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρωστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος εδώ